Koronavirüs İntermodal Taşımalarını 5 Kat Artırdı // Kargo Haber Dergisi

Haziran 11 2020

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sınır kapılarında, gümrüklerde ve transit ülke geçişlerinde yaşanan yavaşlamalar uluslararası karayolu taşımalarını da etkilendi. ISD Logistics bu süreçte intermodal taşımalarını 5 kat artırarak, ihracatçıları Avrupa’ya demiryolu-karayolu kombinasyonu ile ulaştırıyor.